Dla akcjonariuszy

  • 29/09/2020 - Wzywa się wszystkich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie spółki dokumentów akcji (I wezwanie )
  • 11/09/2020 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wyborze domu maklerskiego DM Navigator do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcji
  • 21/08/2020 - zmiana członka rady nadzorczej
  • 25/05/2020 - wpisanie do KRS adresu strony internetowej Advanced Machines Sp. z o.o.